TEACHING STAFF

S.No. Name
1. Mrs. Shalu Solomon
2. Mrs. Savita Sharma
3. Mr. Imran Khan
4. Mrs. Neha Pareek
5. Mrs. Keerti Meheta
6. Ms. Anjali Sharma
7. Mrs. Abha Raizada
8. Mrs. Pramila Dadhich
9. Mrs. Eram Shah
10. Mrs. Joyce Masih
11. Mrs. Shukla Sen
12. Mrs. Anuradha Sharma
13. Mrs. Sharon Hiskiel
14. Mrs. Shivangee Panwar
15. Mrs. Neha Bhargava
16. Mrs. Neetu Robert
17. Mrs. Suparna
18. Mr. Anupam Tyagi
19. Mrs. Dimple Patel
20. Mr. Surendra Kumar Sharma
21. Mrs. Anjali Ramchandani
22. Mr. Ritesh Kumar Sharma
23. Mrs.
24.
25.
26. Mrs. Himani Saini
27. Mr. Vinod Sharma
28. Ms. Aaliya
29. Mrs.
30. Ms. Raveena Tanvani
31.
32. Ms. Menka Nebnani
33. Mrs. Sonu Sarada
34. Mr. Madho Singh Gurjar
35.  Mrs.
36.  Mr. Vikas Sharma
37.  Mrs. Sophia James
38.  Mr. Rahul Saini

OFFICE STAFF

S.No. Name
1. Mr. Vishnu
2. Mr. Sunil Kumar Jain
3. Mrs. Siby Daniel
4. Mr. Pankaj

SUPPORTING STAFF

S.No. Name
1. Shri Rajendra Kumar
2. Shri Lalchand
3. Smt. Chand Bai
4. Shri Chotu Ram
5. Smt. Sita bai
6. Smt. Prem Bai
7. Shri Pintu
8. Shri Ravikant
10. Shri Dharam Singh
11. Smt. Kiran